Fra fravær til fremmøde

Fra fravær til fremmøde er en indsats under den boligsociale helhedsplan 2017-2021. Indsatsen har til formål at mindske skolefravær bland elever i helhedsplanens område og er et samarbejde mellem Bysekretariatet, de tre skoler med flest elever fra området (Nørrevangsskolen, Østervangsskolen og Vestervangsskolen), PPR Randers, Sundhedsplejen og Familieafdelingens Ungecenter.

Her på siden kommer der i løbet af den næste tid et idékatalog og tilhørende redskaber, som er afprøvet i indsatsen. Idékataloget kan med fordel bruges af skoler, PPR, boligsociale indsatser og andre i arbejdet med at nedbringe skolefravær, og kan gratis hentes her fra siden.

Idékatalog med bilag

Idékatalog uden bilag

Forældrefolder

Dialogspil

Kortlægning - spørgeskemaer

Handleplansskema

Morgenrutineskema

Quiz & Byt

Gruppeforløb for udskolingselever

Randers Kommunes procedurer vedr. ulovligt fravær skoleåret 19/20

Sovetider

Koffein

Følelsestermometer

Weltklasse!