Helhedsplanen 2017-2021

Den 1. juni 2017 trådte Helhedsplanen for Randers Nordby 2017-2021 i kraft. Den nye Helhedsplan har overskriften Fremtiden lever her og har fokus på børn, unge og familieliv. Der er fire indsatsområder: Tryghed og trivsel, Kriminalpræventiv indsats, Uddannelse og beskæftigelse og Forebyggelse og forældreansvar. Du kan få en oversigt over aktiviteterne ved at læse Introduktion til Helhedsplanen 2017-21 her

Læs Helhedsplanen 2017-2021 her

Det er en bestyrelse og en styregruppe, der i samarbejde har det overordnede ansvar for at aktiviteterne under de fire indsatsområder i Helhedsplanen bliver udført i overensstemmelse med aftalen med Landsbyggefonden. Du kan læse mere om bestyrelsen og styregruppen i Kommisorium for bestyrelsen og styregruppen og se organisationsdiagram her. Du kan se en oversigt over både bestyrelsen og styregruppens medlemmer her

 

Evalueringer og rapporter fra Bysekretariatet kan du finde her.

 

Tidligere helhedsplaner for Randers Nordby:

Helhedsplanen 2013-2017

Denne Helhedplan omfattede indsatser for børn, unge og voksne indenfor uddannelse, beskæftigelse, sundhed, kompetenceløft og almen trivsel. Der var også indsatser for at støtte både afdelingsbestyrelser og foreninger i området, som omfatter Jennumparken, Glarbjergvejområdet og Vangdalen.

Du kan læse mere om alle indsatserne i selve helhedsplanen - for arrangementer og faste aktiviteter kan du følge med her på hjemmesiden, på facebook, i Nordbyposten eller tilmelde dig det månedlige nyhedsbrev. Du kan læse Helhedsplanen 2013-2017 her og resultatevalueringen bliver offentliggjort i løbet af efteråret 2017.

 

Helhedsplanen 2009-2013

I perioden 2009 til 2013 blev der fra Landsbyggefonden bevilget knap 16,1 mio.til at skabe positive og kompetenceudviklende tilbud til Nordbyens beboere.Hertil kommer medfinansiering fra boligorganisationerne i Randers og Randers Kommune på ca. 7 mio.

I foråret 2010 indsendte Bysekretariatet, Boligorganisationerne i Randers og Randers Kommune en ansøgning til Landsbyggefonden om en udvidelse af den eksisterende Helhedsplan. Denne ansøgning valgte Landsbyggefonden at imødekomme, således at den samlede bevilling nu er knap 21,3 mio kr. Du kan læse Helhedsplanen 2009-2013 her og resultatevalueringen fra maj 2013 her

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weltklasse!