Hvad er Bysekretariatet?

 • Bysekretariatet varetager den boligsociale indsats i Randers. En boligsocial indsats er en social indsats, der er afgrænset til et alment boligområde og har fokus på forebyggelse og udvikling af lokalområdet. I denne film kan du få en idé om hvad boligsocialt arbejde er.
 • Medarbejderne i Bysekretariatet - Det Boligsociale Team er ansat af boligforeningen Møllevænget & Storgaarden under Helhedsplanen 2021-25, der er finanseret med midler fra Landsbyggefonden og medfinansering fra Randers Kommune. Enkelte medarbejdere er ansat under andre projekter, der er finansieret af andre fonde.
 • Bysekretariatet blev etableret i 2009.

Vores opgaver og mission

 • Vores primære opgave er at administrere og udføre de indsatser, der er beskrevet i Den boligsociale Helhedplan Randers 2021-25. Det sker i et bredt tværfagligt samarbejde med forskellige samarbejdspartnere, primært i Randers Kommune.
 • Derudover driver vi fundraising og udfører andre projekter, der støtter op omkring arbejdet med ovennævnte boligsociale helhedsplan.
 • Med Helhedsplanen er rammerne sat, og det er vores opgave i samarbejde med beboerne og samarbejdspartnerne at sætte indholdet.
 • Det er vores mission sammen med beboerne at skabe trivsel og stærke relationer i boligområdet!

Vi arbejder i Nordbyen

 • De områder, der er omfattet af den boligsociale helhedsplan er Jennumparken, Glarbjergvej-området, Vangdalen, Energivej-området og Hermanstillingsvej-området, der administreres af RandersBolig og Lejerbo.

Aktiviteter og projekter

 • Er du interesseret i at høre mere, er du velkommen til at kigge forbi Bysekretariatet og få information om nogle af de mange aktiviteter og indsatser, der er igangsat i områderne, og som du som beboer har mulighed for at få glæde af.
 • Du kan også følge os op Facebook

Vi vil hele tiden blive bedre til det vi laver

 • Det er vigtigt for os hele tiden at blive bedre til at igangsætte projekter og aktiviteter, der kan tilgodese områdets beboere.
 • Vi forsøger hele tiden at holde os opdateret om nye muligheder, og indgår i et ERFA samarbejde med Boligorganisationernes Landsforening, der har til hensigt at gøre os bedre til det, vi laver.
 • Vi arbejder ud fra visionen, at vi vil være en synlig, nyskabende og professionel samarbejdspartner indenfor det boligsociale område.

 

Udvikling & fundraising

Udover at sikre koordinering og igangsættelse af de aktiviteter og projekter, der er beskrevet i den boligsociale helhedsplan, har Bysekretariatet også til opgave at søge midler til nye projekter og aktiviteter. Dette gør vi både selvstændigt og i samarbejde med andre.

Når Bysekretariatet går ind i nye projekter og søger midler, er det primært for at supplere eksisterende aktiviteter eller for at prøve nogle helt nye ting af. Udviklingsopgaven anser vi for at være meget vigtig, da den er med til at tilføre Nordbyen og Randers generelt viden og udvikling på det boligsociale område.

Udover at søge midler hjem til projekter udenfor Helhedsplanen, så påtager Bysekretariatet sig også den overordnede projektledelse af disse projekter. Herigennem sikrer Bysekretariatet koordinering, evaluering og administration af projekterne.

 

Undersøgelser & analyser

Når der igangsættes aktiviteter og tilbud for beboerne, er det vigtigt at disse aktiviteter koordineres, og at der indsamles viden om aktiviteternes betydning for beboerne. Det er Bysekretariatet, der har til opgave at sikre at dette sker. Det sker bl.a. gennem følgende:
 • Gennemførelse af beboerundersøgelser i Randers Nordby og andre almene boligområder i Randers.

 • Udarbejdelse af evalueringer af de projekter der igangsættes i forbindelse med Helhedsplanen. Evalueringen skal medvirke til at sikre og udvikle på kvaliteten i de aktiviteter og projekter der igangsættes, samt sikre dokumentation og overholdelse af milepæle.

 • Udarbejdelse af evalueringer af øvrige projekter, som Bysekretariatet koordinerer og administrere.

 • Udarbejdelse af årsrapporter.

  Læs eller download de forskellige rapporter udarbejdet af Bysekretariatet her

 

 

Weltklasse!