Hvad er Bysekretariatet?

 • Bysekretariatet varetager den boligsociale indsats i Randers
 • Bysekretariatet blev etableret i 2009.
 • Medarbejderne i Bysekretariatet - Det Boligsociale Team er ansat af boligforeningen Møllevænget & Storgaarden under Helhedsplanen 2017-2021, der er finanseret med midler fra Landsbyggefonden og medfinansering fra Randers Kommune. Enkelte medarbejdere er ansat under andre projekter, der er finansieret af andre fonde.

Vores opgaver og mission

 • Hensigten med Helhedsplanen er at gøre Randers Nordby til et endnu bedre sted at bo.
 • Med Helhedsplanen er rammerne sat, og det er nu vores opgave i samarbejde med beboerne at sætte indholdet.
 • Det er vores mission sammen med beboerne at skabe trivsel og stærke relationer i boligområdet!

Vi arbejder i Nordbyen

 • De områder der er omfattet af helhedsplanen er Jennumparken, Vangdalen og Glarbjergvej-området (afdelingerne på Falkevej, Glarbjergvej, Infanterivej, Glentevej, Brigadevej, Hadsundvej og Nørrebrogade), der administreres af RandersBolig og Lejerbo.

Aktiviteter og projekter

 • På hjemmesiden her vil man løbende kunne holde sig orienteret om de igangværende og kommende aktiviteter og arrangementer. Man kan tilmelde sig det månedlige nyhedsbrev. Derudover vil man kunne finde dem beskrevet i beboerbladet NordbyPosten. Bladet husstandsomdeles i området 5 gange årligt. Du kan altid finde den seneste udgave af bladet her på hjemmesiden.
 • Er du interesseret i at høre mere, er du velkommen til at kigge forbi Bysekretariatet og få information om nogle af de mange projekter, der er igangsat i området, og som du som beboer har mulighed for at deltage i.

Vi vil hele tiden blive bedre til det vi laver

 • Det er vigtigt for os hele tiden at blive bedre til at igangsætte projekter og aktiviteter, der kan tilgodese områdets beboere.
 • Vi forsøger hele tiden at holde os opdateret om nye muligheder, og indgår i et ERFA samarbejde med Boligorganisationernes Landsforening, der har til hensigt at gøre os bedre til det, vi laver.
 • Vi arbejder ud fra visionen, at vi vil være en synlig, nyskabende og professionel samarbejdspartner indenfor det boligsociale område.

 

Udvikling & fundraising

Udover at sikre koordinering og igangsættelse af de aktiviteter og projekter, der er beskrevet i Helhedsplanen, har Bysekretariatet også til opgave at søge midler til nye projekter og aktiviteter. Dette gør vi både selvstændigt og i samarbejde med andre.

Når Bysekretariatet går ind i nye projekter og søger midler, er det primært for at supplere eksisterende aktiviteter eller for at prøve nogle helt nye ting af. Udviklingsopgaven anser vi for at være meget vigtig, da den er med til at tilføre Nordbyen og Randers generelt viden og udvikling på det boligsociale område.

Udover at søge midler hjem til projekter udenfor Helhedsplanen, så påtager Bysekretariatet sig også den overordnede projektledelse af disse projekter. Herigennem sikrer Bysekretariatet koordinering, evaluering og administration af projekterne.

 

Undersøgelser & analyser

Når der igangsættes aktiviteter og tilbud for beboerne, er det vigtigt at disse aktiviteter koordineres, og at der indsamles viden om aktiviteternes betydning for beboerne. Det er Bysekretariatet, der har til opgave at sikre at dette sker. Det sker bl.a. gennem følgende:
 • Gennemførelse af beboerundersøgelser i Randers Nordby. Gennemførelse af beboerundersøgelser i andre almene boligområder i Randers.

 • Udarbejdelse af evalueringer af de projekter der igangsættes i forbindelse med Helhedsplanen. Evalueringen skal medvirke til at sikre og udvikle på kvaliteten i de aktiviteter og projekter der igangsættes, samt sikre dokumentation og overholdelse af milepæle.

 • Udarbejdelse af evalueringer af øvrige projekter, som Bysekretariatet koordinerer og administrere.

 • Udarbejdelse af årsrapporter.

  Læs eller download de forskellige rapporter udarbejdet af Bysekretariatet her

 

 

Weltklasse!