Evalueringer og andre rapporter

Helhedsplanens årsrapport for 2020: her

Helhedsplanens årsrapport for 2019: her

Metodehåndbog MyWay 2019: her

Helhedsplanens årsrapport for 2018: her

Helhedsplanens årsrapport for 2017: her

Evaluering af MyWay - følgeforskning 2017: her

Resultatevalurering af Helhedsplanen for Randers Nordby 2013-17: her

Boligsociale data for Helhedsplanen for Randers Nordby 2013-17: her

Helhedsplanens årsrapport for 2016: her

Helhedsplanenens årsrapport for 2015: her

Slutevaluering af Nordbyen Læser 2015: her

Helhedsplanens årsrapport for 2014: her

Evaluering af projekt Frivillighed på tværs 2014: her

Evaluering af Projekt Bydelsmødreforeningen 2014: her

Bysekretariatets organisering 2014: her

Evaluering af projekt Foreningsmentor 2014: her

Resultatevalueringen af Helhedsplanen for Randers Nordby 2009-2013: her

Helhedsplanens årsrapport for 2013: her

Helhedsplanens årsrapport for 2012: her

Helhedsplanens Årsrapport for 2011: her.

Helhedsplanens Årsrapport for 2010: her.

Helhedsplanens Årsrapport for 2009: her.

Evaluering af projekt "Kvinder i forening" fra foråret 2011: her.

Evaluering af projekt "Bydelsmødre i Randers Nordby" fra foråret 2011: her.

 

Beboerundersøgelser:

Beboerundersøgelsen for 2016: her

Beboerundersøgelsen for 2012: her

Beboerundersøgelsen  i Randers Nordby 2009: her.

Beboerundersøgelse i 8 almene boligområder fra 2010 for boligorganisationerne i Randers: Hovedrapport
Delrapport for området omkring Energivej
Delrapport for Vangdalen
Delrapport for Romalt/Hornbæk
Delrapport for Dronningborg
Delrapport for Sjællandsgadekvarteret
Delrapport for Løvenholmvej
Delrapport for Kristrup
Delrapport for Bjellerupparken
Sammenlignelig rapport for Randers og Århus

 

 

Weltklasse!