Bysekretariatets årsrapport

Den boligsociale Helhedsplan Randers 2021-25 arbejder for at styrke livsmulighederne for børn, unge og deres familier.

Helhedsplanen har et mere bydækkende perspektiv end tidligere boligsociale helhedsplaner, og bestyrelsen arbejder strategisk med at udvikle boligområderne
og bydelene og med at skabe sammenhæng med den øvrige by.
Det gør vi i erkendelsen af, at fysiske og sociale indsatser skal gå hånd i hånd og understøtte hinanden.

Den boligsociale Helhedsplan har rundet det første halvandet år, og i Bysekretariatets årsrapport 2021-22 kan du læse om noget af alt det der arbejdet med.

- fremtiden lever her