Hvem er Bysekretariatet

Vi skaber trivsel og stærke relationer

Bysekretariatet arbejder med udvikling af almene boligområder, sociale velfærdsydelser, boligsociale helhedsplaner og nye sociale metoder. Denne udvikling sker i tæt samarbejde med fonde, styrelser, ministerier og lokale samarbejdspartnere bestående af en lang række af kommunale institutioner, skoler, uddannelsessteder, private aktører m.fl.

Bysekretariatet koordinerer den boligsociale helhedsplan og de øvrige projekter, der er forankret under Bysekretariatet.

Bysekretariatet ledes af en bestyrelse, der har det overordnede ansvar for projekterne i Bysekretariatet.

Bysekretariatet foretager selv undersøgelser, afrapporteringer og evalueringer, men arbejder også med dette i samarbejde med eksterne evaluatorer og forskere. Læs mere her.

- fremtiden lever her