Familieferie

Fællesskab og gode oplevelser

Gennem forløbet får forældre og børn, sammen, nogle gode fælles oplevelser og forældrene lærer at være i en mindre konfliktfyldt relation med deres børn.

Bysekretariatets boligsociale medarbejdere planlægger, organiserer og afvikler forløbet, og er undervejs, bindeleddet mellem familierne, da det ikke er alle der har overskud til selv at søge og etablere relationer i området. Målet er blandet andet at forløbet understøtter familierne i nogle gode relationer, som giver dem mod på fortsat at ses med de andre familier efter forløbets afslutning.

Forløbet starter op med et højskole ophold i sommerferien. Hvor familierne får mulighed for at få en ferie uge fyldt med gode oplevelser, nye bekendtskaber og venskaber!

Efterfølgende, mødes familierne hen over året. Her mødes de sammen med e boligsociale medarbejder til oplevelsesture, spisning, snak og samvær, for at skabe relationer og netværk familierne imellem.

Forløbet er finansieret med midler som er søgt hjem via socialstyrelsens pulje til sommerferiehjælp.