Boligsocial Helhedsplan 2021-2025 for Randers Kommune

I marts 2021 godkendte byrådet en ny boligsocial helhedsplan, der indtil 2025 skal udvikle en række forebyggende aktiviteter og indsatser rettet mod særligt udsatte boligområder i Randers. RandersBolig administrerer størstedelen af disse områder, hvortil det er visionen, at projektet skal gøre Randers til en by i balance med en stærkere sammenhængskraft mellem boligområderne og den øvrige by.

Med den nye helhedsplan kommer indsatsen til at involvere fem boligområder i Randers. Gl. Jennumparken og Glarbjergvej-området, som er såkaldte udsatte boligområder. Vangdalen, Hermann Stillingsvej-området og Energivej-området, som er i risikozonen for at udvikle sig til udsatte områder.

Den nye boligsociale helhedsplan sætter derudover retningen for et endnu tættere samarbejde mellem de berørte boligorganisationer og Randers kommune, der med byrådets godkendelse nu videreudvikler initiativer inden for særligt fire indsatsområder:

  • Uddannelse og livschancer
  • Beskæftigelse
  • Kriminalitetsforebyggelse
  • Sammenhængskraft og medborgerskab

Formålet med de fire indsatsområder er at styrke mulighederne for børn og unge, der vokser op i boligområderne. Derudover skal det hjælpe flere beboere med at blive i stand til at klare sig selv, hvor flere skal knyttes til enten job eller uddannelse.Alle indsatser iværksættes i Glarbjergvej området og Gl. Jennumparken og i de tre andre områder iværksættes udvalgte indsatser.

 

- fremtiden lever her