Alverdens kunst

Kunst- og kultur aktiviteter i Nordbyen

Projektets formål er via af kunst- og kulturtiltag at skabe nye fællesskaber og samtidig styrke det aktive medborgerskab for mennesker i de udsatte boligområder i Randers Nordby.

Det er målsætningen, at eksterne kunstnere, de lokale fritidshjem, distriktsskolen og Randers bibliotek i tæt samspil med den boligsociale indsats og med beboerne skaber varig grobund for, at deltagelsen i kunst- og kulturaktiviteter med forskellige udtryksformer bliver en social løftestang for hele boligområdets beboere.

Projektet bygger på Land art, Landmark, fælles sang, fortælle- og skrive workshops. Disse former er udvalgt med henblik på at skabe synlighed og stor diversitet, som vil involvere flest mulige børn, unge og voksne.

Bysekretariatet, Randers Bibliotek og Jennumparkens Fritidshjem, samt lokale fritidshjem og boligområdets distriktsskole er samarbejdspartnere i projektet Al Verdens Kunst. Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.