Udviklings­projekter

 

I Bysekretariatet arbejdes der med udvikling af almene boligområder, sociale velfærdsydelser, boligsociale helhedsplaner og nye sociale metoder.

Denne udvikling sker i tæt samarbejde med private fonde, almene fonde, styrelser, ministerier og lokale samarbejdspartnere

- fremtiden lever her