Bysekretariatet

- bygger bro mellem mennesker

Helhedsplan

Den boligsociale helhedsplan. Den 1. juli 2021 startede den boligsociale Helhedsplan for Randers 2021-25. Den boligsociale indsats er et supplement til almene velfærdsydelser, der er særlig målrettet områdernes beboersammensætning. Visionen er, at Randers skal være en by i balance – en by uden ghettoer og udsatte boligområder. Der skal være sammenhængskraft
mellem boligområderne og den øvrige by. Læs mere…

Boligområderne

Boligområderne De områder, der er omfattet af den boligsociale helhedsplan er Jennumparken, Glarbjergvej-området, Vangdalen, Energivej-området og Hermann Stillings Vej-området, der administreres af RandersBolig og Lejerbo. Se kort over områderne…

By i balance

Randers skal være en by i balance – en by uden ghettoer og udsatte boligområder.

Der skal være sammenhængskraft mellem boligområderne og den øvrige by. Boligområderne skal kunne tiltrække en blandet beboersammensætning have en sund boligmasse, byde på et stærkt foreningsliv og gode rekreative muligheder. Læs mere…

Se med her…

En ny start for flere

En ny start for flere

Et beskæftigelsesprojekt for 80 beboere i Randers Nordby. De 80 beboere får intensiv hjælp og støtte til at komme i arbejde, og samtidig får deres familier også hjælp til bl.a. at mestre hverdagen og komme i trivsel.

Den Sociale Kapitalfond investerer 4,4 mio. kr. og Landsbyggefonden 1,915 mio. kr. fra 2023-2025. Bag indsatsen står Bysekretariatet i samarbejde med Randers Kommune.

læs mere
Svært ved at betale din husleje?

Svært ved at betale din husleje?

Som beboere i Randers bolig har du mulighed for at få hjælp til at forstå din økonomi.

I bysekretariatet kan du møde Mads der hjælper og rådgiver ift. økonomiske spørgsmål. Han kan blandet andet hjælpe dig med at få lagt et budget og

læs mere
Park Run

Park Run

Hver lørdag kl. 9 kan alle interesserede deltage i et motionsfælleskab på Nordre Fælled.

Det er gratis og uforpligtigende at være med til Parkrun, og det kræver intet medlemskab.

læs mere
Myretuen

Myretuen

Myretuen er et bynaturrum, hvor der er plads til alle på tværs af alder og baggrund, uanset om man er lokal eller forbipasserende.

læs mere

FØLG OS på Facebook

- fremtiden lever her