Bysekretariatet som varetager den boligsociale indsats i Randers har med projektet ”Lommepengejobs”, haft stor succes med netop at få unge mennesker i udsatte boligområder, ud i deres første fritidsjob. I Nordbyen i Randers har 20 unge det seneste halve år fået lommepengejob som SoMe-reporter, legepatrulje eller unge-ejendomsfunktionærer i området.

Positivt for boligområderne
Udover at lommepengejobs kan være med til at ruste uprøvede unge til arbejdsmarkedet, kan det også smitte positivt af på boligområderne.

De unge ejendomsfunktionærer oplever at de får en følelse af ejerskab for det område de bor i. De syntes det er en fornøjelse at være med til at holde områderne pæne, og føler at det gør en forskel når de fx holder legepladsen ryddet for sten og skrald, så den kan benyttes til glæde for områdets børn og voksne, men også at borgere fra andre dele af byen får lyst til at komme i området. På den måde er de med til at gøre deres eget område attraktivt – både for dem selv og for resten af byen.

Viser livet i Jennumparken
SoMe-reporteren Elias, hvis job at dække de gode historier i Jennumparken i Randers, ønsker med sit job at give det område han bor i et bedre ry. Med sit job som SoMe-reporter føler han at han kan give Jennumparken det ry den fortjener.

Lommepengejobs giver mulighed for at gøre noget godt for det enkelte individ, de øvrige beboere men også noget godt for boligområdet, og omverdenens syn på boligområdet.

DR har talt med Elias, og du kan læse mere om lommepengejobs og jobbet som SoMe-reporter. Læs mere