Brandkadet

Brandkadet er et samarbejde mellem Falck, Beredskab og Sikkerhed, Randers Ungdomsskole og Bysekretariatet.

Hensigten er at styrke de unge i deres arbejdsidentitet, give dem indsigt i en arbejdskultur, hvor regler, disciplin, tillid og fællesskab er centrale værdier samtidig med, at de unges selvværd og sociale kompetencer løftes.

Målgruppen er unge, der viser tegn på skoletræthed, har lavt selvværd, mangler en fritidsaktivitet, er i risiko for at træde i kriminel løbebane samt unge, der mangler en positiv voksenkontakt. Brandkadet omfatter unge fra 13-17 år Dermed gælder tilbuddet elever i henholdsvis 7., 8. og 9. klasse. Forløbet kører hen over hele skoleåret med opstart sommer og vinter. Der deltager som minimum 12 unge pr. år fra boligområderne.

Tilbuddet er for alle unge i 7.-9. klasse fra hele Randers.

Jeppe k. svendsen

Boligsocial medarbejder                                                     42 14 86 05
jks@msbolig.dk

FØLG OS PÅ FACEBOOK