Familie­orienteret uddannelses­vejledning

Uddannelse og arbejde – hvilke muligheder er der?

Det kan være svært finde rundt i alle de uddannelsesmuligheder man har som ung. Målet med ‘familieorienteret uddannelsesvejledning’ er at støtte familier, hvor der vurderes at være en familiær barriere for den unges uddannelsesparathed.

Målet er at flere unge bliver uddannelsesparate og at flere unge påbegynder en uddannelse. Herudover er målet at øge forældrenes kendskab til det danske uddannelsessystem, for at forældrene herved bliver bedre i stand til at støtte op om deres børns skolegang og uddannelsesvalg.

Målgruppen er elever i 7.,8. og 9. klasse på Nørrevangsskolen og Vestervangsskolen samt deres forældre og som er bosat i Gl. Jennumparken, Glarbjergvej-området, Vangdalen og Energivejområdet.

mette carstensen

Boligsocial medarbejder
42 14 86 08
mec@msbolig.dk