MiLife

MILIFE er et undervisningskoncept, der giver børn og unge mulighed for at tilegne sig personlige og sociale kompetencer, som er afgørende for at være velfungerende mennesker. Der er samtidig fokus på uddannelsesparathed og på de personlige kompetencer, der knyttes dertil.

MILIFE er et af Danmarks mest omfattende undervisningskoncepter, der beskæftiger sig med udvikling af unges personlige og sociale kompetencer. MILIFE udvikler de unges selvindsigt, selvværd og livsglæde, deres forståelse for andre mennesker, og opbygger kompetencer der sætter dem i stand til at tage større personligt ansvar. 

MILIFE er baseret på aktiv involvering, hvor de unge møder opgaver, lege og øvelser, som vil være med til at øge deres selvbevidsthed. Når børn og unge opnår selvindsigt, selvværd og livsglæde, lærer de bedre. De oplever flere succeser end nederlag i skolen. De tør og vil tage et større personligt ansvar. De øger deres forståelse for andre mennesker og kan bidrage positivt til samfundet og de demokratiske værdier.

MILIFE er et obligatorisk fag til eleverne i 7. og 8. klasse på Nørrevangsskolen.