NPU

Legens betydning for barnets personlige og sociale udvikling

NPU, neuropsykologisk udviklingsleg, er en helhedsorienteret tilgang til børns legeudvikling, der eksempelvis både kan anvendes i børne-gruppeforløb, på puslebordet, til samling eller på legepladsen. Både i det spontane og planlagte læringsrum og i hverdagens rutiner.

NPU fungerer som en tilgang i legeudviklingen, og kommer alle børn i institutionen til gavn. Derudover iværksat konkrete legeforløb for de særligt udsatte børn i institutionerne.

10 lokale daginstitutionerne indgår i aktiviteten og PPR forestår supervisionen.