Økonomisk rådgivning

Har du brug for hjælp til at forstå din økonomi?

I bysekretariatet kan du møde Mads der hjælper og rådgiver ift. økonomiske spørgsmål.

Mads yder råd og vejledning. Han kan f.eks. hjælpe dig med:

  • Kontakt til kommunen
  • Kontakt til dine kreditorer, hvis du har gæld, du har svært ved at betale
  • At få søgt om økonomisk støtte f.eks. boligstøtte, enkeltydelser, særlig støtte til høje boligudgifter, børnetilskud, friplads m.m.
  • At få udarbejdet et budget
  • Gode råd til besparelser i hverdag

Mads Bjerre Sagild

Økonomiske boligsocial medarbejder
22 90 93 88
mab@randersbolig.dk