Fremmøde i skolen

Tværgående fremmødeindsats

Det tværgående fraværsteam bestående af medarbejdere fra PPR, sundhedsplejen, UngeCentret (udførerområdet), Nørrevangsskolen, Vestervangskolen, Østervangskolen og Hobrovejens skole samt Bysekretariatet. I sager, hvor der samtidig en sag i Myndighedscenteret, vil en sagsbehandler herfra tilknyttes med henblik på koordinering og vidensdeling.

Den boligsociale medarbejder fra Bysekretariatet samt en PPR-medarbejder står for den daglige koordinering af teamet. Teamet er koordinerende omkring en række indsatser, der tilsammen skal reducere det høje skolefravær. Det varierer fra skole til skole hvilke årgange og aktiviteter, der arbejdes med.

Der planlægges og gennemføres relevante indsatser på tre niveauer på baggrund af det udarbejdede inspirationskatalog fra 2020:

• Skolerne/klasseniveau
• Familierne
• Det enkelte barn/ung.

Teamet har både en koordinerende, vejledende og rådgivende funktion samt opererer håndholdt og udførende på de tre niveauer. 

sofie dahlgren

Boligsocial medarbejder
42 14 86 04
sda@msbolig.dk