Familie­orienteret uddannelses­vejledning

Familie­orienteret uddannelses­vejledning

Uddannelse og arbejde – hvilke muligheder er der? Det kan være svært finde rundt i alle de uddannelsesmuligheder man har som ung. Målet med ‘familieorienteret uddannelsesvejledning’ er at støtte familier, hvor der vurderes at være en familiær...
Fremmøde i skolen

Fremmøde i skolen

Tværgående fremmødeindsats Det tværgående fraværsteam bestående af medarbejdere fra PPR, sundhedsplejen, UngeCentret (udførerområdet), Nørrevangsskolen, Vestervangskolen, Østervangskolen og Hobrovejens skole samt Bysekretariatet. I sager, hvor der samtidig en sag i...
Klog med sprog

Klog med sprog

Sprogstimulering og tæt samarbejde Klog med sprog er målrettet sprogarbejdet med de 3 årige børn i daginstitutionerne i Børnehuset Jennumparken, Bækkestien, Midgård, Den selvejende institution Glentevejen, Den selvejende institution Platangården samt KFUM....
SoMe rapporter

SoMe rapporter

SoMe – formidling som lommepengejob SoMe-reporterne er et nyt fritidsjob-koncept for unge i Nordbyen. De fem SoMe-reportere startede op i april 2022 og er foreløbig ansat i to år. Idéen er både at skabe gode oplevelser for de unge, og at give dem deres første...
Legepatruljen

Legepatruljen

Rollemodeller i området Om foråret kan unge fra området søge om at få job i Legepatruljen. De unge skriver en ansøgning og er efterfølgende til jobsamtale hos Bysekretariatet. Ti unge blever herefter ansat i Legepatruljen for et år. Inden de unge går i gang med at...