En ny start for flere

En ny start for flere

En ny start for flere ‘En ny start for flere’ et projekt for 80 beboere i Randers Nordby. De 80 beboere får intensiv hjælp og støtte til at komme i arbejde, og samtidig får deres familier også hjælp til bl.a. at mestre hverdagen og komme i trivsel. Den...
Unge ejendoms­funktionærer

Unge ejendoms­funktionærer

Sommerferiejob i lokalområdet I foråret 2022 har vi, i samarbejde med Møllevænget og Storgaarden, søsat vores nye lommepenge projekt ”Ung ejendomsfunktionær” Fem unge, i alderen 13-17 år, har fået sommerferiejob som unge-ejendomsfunktionærer, i Nordbyen i Randers....
Brandkadet

Brandkadet

Brandkadet er et samarbejde mellem Falck, Beredskab og Sikkerhed, Randers Ungdomsskole og Bysekretariatet. Hensigten er at styrke de unge i deres arbejdsidentitet, give dem indsigt i en arbejdskultur, hvor regler, disciplin, tillid og fællesskab er centrale værdier...
Familie­orienteret uddannelses­vejledning

Familie­orienteret uddannelses­vejledning

Uddannelse og arbejde – hvilke muligheder er der? Det kan være svært finde rundt i alle de uddannelsesmuligheder man har som ung. Målet med ‘familieorienteret uddannelsesvejledning’ er at støtte familier, hvor der vurderes at være en familiær...
SoMe rapporter

SoMe rapporter

SoMe – formidling som lommepengejob SoMe-reporterne er et nyt fritidsjob-koncept for unge i Nordbyen. De fem SoMe-reportere startede op i april 2022 og er foreløbig ansat i to år. Idéen er både at skabe gode oplevelser for de unge, og at give dem deres første...