Vælg en side
Foreningsliv og kontingent­støtte

Foreningsliv og kontingent­støtte

Vil dit barn gerne gå til en fritidsaktivitet? Vi hjælper med at ansøgning om kontingentstøtte for børn og unge i boligområderne. Kender du en familie der har brug for hjælp til kontingentstøtte kan du kontakte Jarek. I løbet af året, særligt i skolernes...
Brandkadet

Brandkadet

Brandkadet er et samarbejde mellem Falck, Beredskab og Sikkerhed, Randers Ungdomsskole og Bysekretariatet. Hensigten er at styrke de unge i deres arbejdsidentitet, give dem indsigt i en arbejdskultur, hvor regler, disciplin, tillid og fællesskab er centrale værdier...
MiLife

MiLife

MILIFE er et undervisningskoncept, der giver børn og unge mulighed for at tilegne sig personlige og sociale kompetencer, som er afgørende for at være velfungerende mennesker. Der er samtidig fokus på uddannelsesparathed og på de personlige kompetencer, der knyttes...
Fremmøde i skolen

Fremmøde i skolen

Tværgående fremmødeindsats Det tværgående fraværsteam bestående af medarbejdere fra PPR, sundhedsplejen, UngeCentret (udførerområdet), Nørrevangsskolen, Vestervangskolen, Østervangskolen og Hobrovejens skole samt Bysekretariatet. I sager, hvor der samtidig en sag i...
Neurospykologisk udviklingsleg (NPU)

Neurospykologisk udviklingsleg (NPU)

Legens betydning for barnets personlige og sociale udvikling NPU er en helhedsorienteret tilgang til børns legeudvikling, der eksempelvis både kan anvendes i børne-gruppeforløb, på puslebordet, til samling eller på legepladsen. Både i det spontane og planlagte...