Familie­orienteret uddannelses­vejledning

Familie­orienteret uddannelses­vejledning

Uddannelse og arbejde – hvilke muligheder er der? Det kan være svært finde rundt i alle de uddannelsesmuligheder man har som ung. Målet med ‘familieorienteret uddannelsesvejledning’ er at støtte familier, hvor der vurderes at være en familiær...
Fremmøde i skolen

Fremmøde i skolen

Tværgående fremmødeindsats Det tværgående fraværsteam bestående af medarbejdere fra PPR, sundhedsplejen, UngeCentret (udførerområdet), Nørrevangsskolen, Vestervangskolen, Østervangskolen og Hobrovejens skole samt Bysekretariatet. I sager, hvor der samtidig en sag i...
NPU

NPU

Legens betydning for barnets personlige og sociale udvikling NPU, neuropsykologisk udviklingsleg, er en helhedsorienteret tilgang til børns legeudvikling, der eksempelvis både kan anvendes i børne-gruppeforløb, på puslebordet, til samling eller på legepladsen. Både i...
Klog med sprog

Klog med sprog

Sprogstimulering og tæt samarbejde Klog med sprog er målrettet sprogarbejdet med de 3 årige børn i daginstitutionerne i Børnehuset Jennumparken, Bækkestien, Midgård, Den selvejende institution Glentevejen, Den selvejende institution Platangården samt KFUM....